Priser

I forbindelse med tilslutning af nye og eksisterende ejendomme har Ry Varmeværk brug for at få tilsendt nødvendige tegninger, der kan være situationsplan, grundplan(er), evt. koordinerende ledningsplan med tilhørende tværprofil, fundamentsplaner med placering af føringsrør til teknikskab og opstalt af teknikrum, samt tidsplaner og antal målere.

Ry Varmeværk AMBA kontaktes tidligt i planlægningsfasen for afklaring af specielle forhold.

Tlf.: 86 89 13 65
E-mail: post@ryvarme.dk 

DOWNLOAD
Takstblad 2002 (1/7-2022 til 31/12-2022)