Energibesparelser

Danmark har forpligtiget sig til at nedsætte udledningen af CO2 i forbindelse med indgåelsen af Koyoto-aftalen

For fjernvarmesektoren i Danmark betyder det, at vi alle skal tænke i energibesparelser for at mindske udledningen af CO2. 
Ry Varmeværk bruger CO2 neutralt brændsel, træflis, træpiller og solvarme, til at producere fjernvarme med, varme der ellers skulle være produceret på f.eks. el, olie eller gas, og bidrager derfor allerede med nedbringelsen af CO2 udledningen.

Kravet fra energistyrelsen er dog at energibesparelserne (CO2 nedbringelsen) skal findes hos forbrugerne, så Ry Varmeværk er også omfattet af kravene.

Helt konkret er Ry Varmeværk blevet pålagt at finde en årlig besparelse på på til 2.000.000 KWh
Et parcelhus bruger i gennemsnit omkring 18.100 kWh, så vi skal finde besparelser der svarer til ca. 113 parcelhuses varmeforbrug om året.