Aflysning af generalforsamling 2021

12. april 2021

Aflysning og udsættelse af elektronisk generalforsamling i Ry Varmeværk

Bestyrelsen for Ry varmeværk har besluttet at aflyse den elektroniske
generalforsamling, der var planlagt til den 27. april 2021 og i stedet
udskyde generalforsamlingen til efteråret 2021, 
hvor den forhåbentlig kan afvikles med sædvanlig fysisk fremmøde.
Udskydelsen begrundes i at bestyrelsen ikke føler sig tryg ved at afvikle
generalforsamlingen elektronisk, da vi teknisk og digitalt ikke endnu er
klædt på til den opgave.

Spørgsmål desangående kan rettes til:
Formand Jan K. B. Pedersen

På bestyrelsens vegne
Ry Varmeværk Amba.