Indefrysningsordningen

1. december 2022

Indefrysningsordningen – hvad betyder det for dig?

Folketinget har sidst i september vedtaget, at nogle fjernvarmeforbrugere midlertidigt kan få indefrosset en del af deres regning for fjernvarme. Ordningen vil være gældende fra den 1. januar 2023.

Den nye indefrysningsordning omfatter de fjernvarmeselskaber, der har en budgetteret varmepris, som overstiger 1.440 kr. pr MWh (inkl. moms) svarende til en årlig udgift, der overstiger 26.000 kr. for et standardhus.
Indefrysningsordningen vil kun være gældende for den del af varmeprisen, der er over 26.000 kr. inkl. moms, og som skal afregnes efter den 1. januar 2023.

  • Du er som fjernvarmeforbruger hos Ry Varmeværk IKKE berettiget til at søge om henstand via Indefrysningsordningen, da vores årlige varmepris ikke overstiger grænsen på 1.440 kr./MWh inkl. moms. og 26.000 kr. inkl. moms. for et standardhus.
  • Ry Varmeværk har en budgetteret varmepris på 453,75 kr./MWh inkl. moms og en gennemsnitlig årlig udgift for et standardhus på 13.421 kr. inkl. moms.

Hvis du vil vide mere: