Renovering af ledninger på Enghavevej

6. maj 2019

Til beboerne på Enghavevej og i Købmandsgården

 

Fra den 06-05-2019 vil Ry Varmeværk sammen med Ry Vandværk udføre vedligeholdelsesarbejder på Enghavevej. Arbejdet omfatter udskiftning af hovedledning med tilhørende stikledninger fra Enghavevej nr. 15 til nr. 27. Alt arbejde forventes færdigt inden for 3uger.

Der vil i forbindelse med ovenstående vedligeholdelsesarbejder forekomme afbrydelser af varmen. Meddelelse herom vil blive varslet.

Da vejen er rimelige smal vil der i perioden, være begrænset adgang og parkering af biler skal derfor ske på de omkringliggende parkeringspladser. Der vil blive etableret gangbroer efter behov.

 

Kontakt ved evt. spørgsmål:

Flemming Joel Skjødt – Ry Varmeværk, mobil tlf.: 24 64 92 81

Morten Nørgaard Laursen – Ry Varmeværk, mobil tlf.: 24 64 92 84

Venlig hilsen Ry varmeværk