Renovering af ledninger på Enghavevej

22. maj 2019

Til beboerne på Enghavevej og i Købmandsgården

Som tidligere annonceret, skulle Ry Vandværk og Ry Varmeværk renovere rør i Enghavevej, samtidig. Vi, Ry Varmeværk, fylder noget mere end Vandværket så i stedet for at gå i vejen for hinanden, har vi besluttet at ændre lidt i planerne.
Fra den 27. maj 2019 til den 10. juni 2019 vil Ry Varmeværk udskifte rørene i Enghavevej.

Arbejdet omfatter udskiftning af hovedledning med tilhørende stikledninger fra Enghavevej nr. 15 til nr. 27.
Arbejdet vil blive udført i 2 etaper og det er nødvendigt at ændre på adgangen til området. Der bliver sat skilte op, med anvisninger. Der vil blive adgang til parkeringspladserne i næsten samme omfang som sædvanligt.

Etape 1:
Tidsrum: 27. maj til 3. juni 2019.
Strækning: Fra nr. 17 til nr. 21.

Etape 2:
Tidsrum: 3. juni til 10. juni 2019.
Strækning: Fra nr. 21 til nr. 27.

I forbindelse med ”Ry By Night”, den 4. juni 2019, vil der være fuld gennemkørsel på Enghavevej.

Der vil i forbindelse med ovenstående udskiftninger forekomme afbrydelser af varmen. Meddelelse herom vil blive varslet.
Der vil blive etableret gangbroer og udlagt køreplader efter behov.
Kontakt ved evt. spørgsmål:

Flemming Joel Skjødt – Ry Varmeværk, mobil tlf.: 24 64 92 81
Morten Nørgaard Laursen – Ry Varmeværk, mobil tlf.: 24 64 92 84