Renovering af ledninger på Enghavevej

18. september 2019

Til beboerne på Fredensvej

I forbindelse med at Skanderborg Kommune ønsker at forny vejbelægning, går Skanderborg Forsyningsvirksomhed og Ry Varmeværk med i opgaven, så vi undgår at grave i ny asfalt i løbet af et par år.

Fjernvarmerørene fra Ry Varmeværk er fra begyndelsen af 1960’erne og der har tidligere været brud på strækningen
Skanderborg Forsyningsvirksomhed har ligeledes gamle ledninger der skal skiftes, samtidig med at spildevand og regnvand skal have hver sit rør (kloakseparering).

Tidsplan:
Projektet er pga. den smalle vej delt i 2 etaper, hvad angår ledningsarbejde:

Ry Varmeværk starter mandag den 23. september 2019 og forventer at afslutte fredag den 25. oktober 2019.
Skanderborg Forsyningsvirksomhed forventer at opstarte anlægsarbejder ca. onsdag den 30. oktober 2019 og forventer at afslutte arbejdet fredag 20. december 2019. Skanderborg Forsyningsvirksomhed udsender nærmere information senest 14 dage før anlægsopstart. Vejen vil efterfølgende blive forsynet med ny asfalt på hele strækningen.

Parkering og adgangsforhold:
Da vejen, som nævnt, er meget smal, vil der i hele perioden være spærret for indkørsel og parkering af personbiler, og der henvises til nærmeste offentlige parkeringsplads, der ligger ved Kvickly.

Der vil blive etableret gangbroer og køreplader efter behov således, at der bliver plads til fodgængere, cyklister, skraldevogne samt beredskabskøretøjer (brand, ambulance etc.)
Har man nogle specielle behov, kan man tage fat i gravefolkene på stedet eller ringe til en af nedenstående kontaktpersoner.

Kontakt ved evt. spørgsmål:

Skanderborg kommune, vej og trafik
Tlf.: 87 94 70 00

https://www.skanderborg.dk/borger/veje-og-trafik/aktuelle-projekter.aspx

Skanderborg Forsyningsvirksomhed
Nicklas Astrup Bech Vestergaard – Skanderborg Forsyningsvirksomhed, mobil tlf.: 26 39 97 64

Ry Varmeværk
Flemming Joel Skjødt – Ry Varmeværk, mobil tlf.: 24 64 92 81
Morten Nørgaard Laursen – Ry Varmeværk, mobil tlf.: 24 64 92 84