Bakkelyvej

2003: Flisværket tages i brug på Bakkelyvej

I efteråret 2003 kunne Ry Varmeværk kalde sig helt CO2 - neutral: Det nye flisværk gik i drift og fyrer udelukkende med træflis.

Fliskedel på 10 MW, leverer mellem 80 og 85 % af det samlede varmebehov hos kunderne, resten bliver produceret på sol og træpiller.

Træflisen, der kan indeholde op til 45 % vand, kommer hovedsageligt fra de danske skove.

For at udjævne variationer i varmeforbruget ved morgenspidser, i efteråret og i foråret, blev der i 2011 idriftssat en 1.580 m3akkumuleringstank. Tanken virker samtidig som varmelager og kan indeholde fjernvarme nok til 10 timers fuld varmeforbrug en kold vinterdag.

I efteråret 2013, blev det første spadestik taget til det nye flisanlæg, der omfatter

1) En udvidelse af flislageret
2) En ekstra fliskran
3) En ekstra Fliskedel

Det nye flisanlæg skal erstatte de gamle udtjente træpille kedler på centralen på Brunhøjvej.

Følg byggeriet her på hjemmesiden. 

//