Din varmemåler

Gør det til en god vane at holde øje med måleren

For Ry Varmeværks samlede økonomi, og dermed for varmeprisen, er det af største betydning,at fjernvarmevandet får en god afkøling og dermed en lav returtemperatur.

Afkølingen er forskellen mellem den temperatur, fjernvarmevandet kommer ind med (frem) og den temperatur, det forlader anlægget med (retur).

Aflæs måleren for en sikkerheds skyld.
Et fjernvarmeanlæg er normalt problemfrit, men en ventil kan blive defekt, en måler kan svigte, eller en utæthed kan opstå. 
Så selv om det er sjældent, der opstår problemer med et varmeanlæg, anbefales det, at forbruget kontrolleres regelmæssigt.

Mindst én gang om ugen bør måleren aflæses. (Betjening af varmemåleren)

Skulle der opstå problemer omkring et forbrug, er det kun det førte aflæsningskort, der kan dokumentere uregelmæssigheden.

//