Ny bygning på Bakkelyvej (Værk 2)

Strategi for udvikling af Bakkelyværket.

  • Nedlæggelse og salg af værkerne på Møllevej og Brunhøjvej, samt etablering af det fremtidige nødværk på Bakkelyvej i den nye bygning med alle de nødvendige installationer. 
  • Nødoliekedlerne fra Møllevej og Brunhøjvej installeres i den nye bygning på Bakkelyvej, samtidig med at der arbejdes med planer om etablering af  et varmepumpeanlæg på 4 MWh i bygningen.
    Varmepumpen forventes at klare hele sommerbehovet og dele af vinterbehovet, ialt ca. 30 - 35 % af det årlige varmebehov.
  • Administrationen og rørlageret flyttes til den nye bygning og i den eksisterende bygning indrettes værksted, målerlaboratorie og reservedelslager.
//