En ny akkumuleringstank, elkedel og varmepumpe, hvorfor?

Planen om at etablere en ny akkumuleringstank, en elkedel og et eldrevet luft/vand-varmepumpeanlæg er for at fastholde den lave varmepris og for at sikre forsyningssikkerheden ved hjælp af nye og brændselsfri produktionsanlæg.

 

Beskrivelse af projektet

 • Ry Varmeværk producerer fjernvarme i Ry, hvor det årlige fjernvarmebehov stiger til 73.500 MWh/år med et spidslastforbrug på 25 MW i 2.850 fuldlasttimer inden for en kortere årrække.

 • Der er i de sidste 10 år koblet mellem 75 – 100 nye forbrugere på om året, så varmeværket i dag har installeret 2.875 målere. Udviklingen ser for nuværende ud til at fortsætte, med tilslutning af mellem 300 – 500 nye forbrugere indenfor en kortere årrække. Hertil forventer vi at der kommer en ny skole, et plejehjem, et par daginstitutioner og et par dagligvarebutikker.

 • Da varmeproduktionsanlæggene er dimensioneret til et væsentligt lavere antal forbrugere end denne situation, har Bestyrelsen for Ry Varmeværk besluttet at udvide med nye produktionsanlæg.

 • Det nuværende varmeproduktionsanlæg består af 2 fliskedler på hver 10 MW varme output.
  Som nødlast, er der installeret 2 oliekedler på henholdsvis 8 og 6 MW i nærliggende bygning på samme adresse.

 • Da Bestyrelsen også ønsker at sikre diversiteten i produktionsanlæggene for at gøre det mest miljørigtigt og billigst, har den valgt at elektrificere varmeproduktionen ved at investere i en elkedel på 8 MW varme der tages i drift i sommeren 2023 og en varmepumpe på 8 MW varme der tages i drift til efteråret 2024.

 • Elkedlen bliver installeret på Bakkelyvej 3, mens varmepumpen bliver installeret på en matrikel nær ved varmeværket. Den nye matriklen er købt så stor, at der er plads til yderligere en varmepumpe på 8 MW varme.

 • For at sikre fuld varmeproduktion på elkedel og varmepumpe, er der betalt for en 8 MVA tilslutning hos det lokale elselskab DinEl.

 • For også at kunne udnytte de periodiske lave elpriser og understøtte de øgede antal forbrugere, bliver der ligeledes installeret yderligere en akkumuleringstank (sommer 2023), så den samlede kapacitet på akkumuleringstankene stiger fra 1.500 m3 til 5.000 m3.

 • Planen er at varmepumpen skal erstatte flis kedlerne i sommerhalvåret og ved lave elpriser. Det forventes at varmepumpen kan erstatte ca. 30 % af flis kedlernes varmeproduktion

Fakta boks

 • Akkumuleringstank (eller en buffertank, som den også kaldes): En vandbeholder, der anvendes til at opbevare eller lagre varmt vand i kortere eller længere tid. Den er specielt anvendelig ved store udsving i foråret, efteråret og ved havarier på produktionsanlæggene.

 • Brændselsfrit produktionsanlæg: Et anlæg der producerer fjernvarme ved hjælp af overskudsstrøm fra solceller og vindmøller.

 • Elektrificering: El systemet i Danmark er i en rivende udvikling med en flerdobling af elproduktionen fra vind og sol. Denne vedvarende strøm skal blandt andet bruges til at producere fjernvarme. Da strøm-produktionen er meget svingende fra sol og vind, kan vi bruge akkumuleringstanken til at hjælpe el systemet ved at gemme varmtvand når der er overskud af strøm.

 • Diversitet: Ved Ry Varmeværk betyder det at vi har flere produktionsanlæg, der kan skiftes imellem for at producere fjernvarme mest miljørigtigt og billigt.

 • Luft/vand-varmepumpe: Udnytter luftens temperatur til at producere fjernvarme.

 • Elkedel: Bruger strøm til at varme fjernvarmevandet op, helt ligesom en elkedel hjemme i køkkenet, bare meget større.

Leverandører på projekterne: 

Akkumuleringstank/elkedel

 

//