Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål 1:
Hvordan vil man sikre fra Ry varmeværk at det ikke betyder dyrere fjernvarme for beboerne i Ry?

Svar:
Vi har dygtige rådgivere til at beregne hvordan fusionen kan ske uden det koster mere for andelshaverne i Ry!

Spørgsmål 2:
Hvem skal betale ledningen imellem Rye Kraftvarmeværk og Ry Varmeværk?

Svar:
Ledningen mellem de 2 værker bliver finansieret af andelshaverne i Gl. Rye og bliver afdraget via gældsudligningen over ca. 8 år.

Spørgsmål 3:
Varmeprisen er dyrere ved Rye Kraftvarmeværk end ved Ry Varmeværk. Hvordan bliver varmepriserne de to steder efter fusionen?

Svar:
Andelshaverne ved Rye Kraftvarmeværk vil have et fast tillæg på varmeprisen indtil ledningen imellem de to værker bliver taget i brug. Dette finansieres som et tillæg til gældsudligningen for andelshaverne i Gl. Rye.

Spørgsmål 3:
Hvad er egentlig gældsudligning?

Svar:
Gælden ved Rye Kraftvarmeværk er højere end ved Ry Varmeværk og er beregnet ud fra varmeprisen for et standardhus på 130 m2.
Gældsudligningen sikrer at andelshaverne i Gl. Rye og Ry bliver ligestillet efter fusionen er fuldt gennemført.

Spørgsmål 4:
Hvordan bliver varmepriserne ved Rye Kraftvarmeværk efter fusionen?

Svar:
Varmeprisen (inkl. Gældsudligning) forbliver på samme niveau som i dag for andelshaverne ved Rye Kraftvarmeværk over en ca. 8-årig periode, hvorefter varmeprisen ved Rye Kraftvarmeværk bliver den samme som ved Ry Varmeværk.

Spørgsmål 5:
Hvordan bliver varmepriserne ved Ry Varmeværk efter fusionen?

Svar:
Fusionen får ingen direkte indflydelse på prisen for varme i Ry - men der forventes besparelser på driftssynergier og administration, når fusionen er fuldt gennemført.

Spørgsmål 6:
Hvilke fordele er der for andelshaverne ved Ry Kraftvarmeværk og Ry Varmeværk?

Svar:
Der kommer flere andelshavere til at deles om drifts-, administrations- og investeringsomkostninger i begge områder i fremtiden.
Der sikres en videreførelse af værkerne med den nuværende gode standard på forsyningssikkerhed og kvalitet.
Fusionen vil samlet set bidrage til den grønne omstilling og frigøre os for afhængighed af naturgas.

Spørgsmål 7:
Hvornår bliver fusionen taget op på generalforsamling?

Svar:
Fusionen er godkendt på Rye Kraftvarmeværks ordinære generalforsamling tirsdag den 27. september 2022 og bliver genoptaget på ekstraordinær generalforsamling i Gl. Rye den 28. marts 2023.
Fusionen fremlægges til godkendelse på Ry Varmeværks ordinære generalforsamling 29. marts 2023.

 

//