Generalforsamling 2022

9. marts 2022

Den årlige ordinære generalforsamling, afholdes tirsdag den 29. marts 2022 kl. 19:00 på Gnisten, Møllevej 22, 8680 Ry

Dagsorden:

 Valg af dirigent.

  1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår og godkendelse af regnskab.
  2. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
  3. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende drifts år fremlægges til orientering.
  4. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
  5. Forslag fra bestyrelsen.
  6. Indkomne forslag fra andelshavere.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  9. Valg af revisor.

Tilmelding af praktiske årsager senest den 23. marts 2022.

Tilmelding kan ske på post@ryvarme.dk eller tlf.: 86 89 13 65