Varsel om højere priser på fjernvarme

10. juni 2022

Varsel om højere priser på fjernvarme

Pr. 1. juli 2022 stiger prisen på fjernvarme med ca. 8 %, dog med individuelle forskelle, idet en velisoleret ejendom bruger mindre varme end en dårligt isoleret ejendom.

Stigningen vil blive reguleret i aconto rate 3 (august) og aconto rate 4 (november).

Prisstigningen skyldes generelt stigende omkostning til fremstilling og transport af træflis til varmeværkets produktion af fjernvarme.
Stigningen skyldes i alt overvejende grad boykot af Rusland, som har betydet prisstigninger på hele energimarkedet og nu rammer det også fjernvarmeproduktion, der er baseret på biomasse.

Pr. 1. juli 2022 (inkl. Moms):
Driftsbidrag: 326,25 kr./MWh stiger til 412,5 kr./MWh
Fastbidrag: 27,5 kr./m2 Uændret
Målerbidrag: 1000 kr./år Uændret

Prisen for et standardhus (130 m2, 18, 1 MWh/år, 1 måler)
Nuværende pris: 10.480 kr./år stiger til 11.261 kr./år

Prisen for en standard lejlighed: (75 m2, 15 MWh/år, 1 måler)
Nuværende pris: 7.956 kr./år stiger til 9.250 kr./år

Prisstigningerne er godkendt på bestyrelsesmødet den 13. juni 2022.