Fusion af Rye Kraftvarmeværk og Ry Varmeværk

13. september 2022

Fusion af Rye Kraftvarmeværk og Ry Varmeværk om varmeforsyningen i Ry og Gl. Rye.

Der er mange steder i Danmark store udfordringer mht. at tilvejebringe en både grøn og samtidig billig og sikker energiforsyning.

Ingeniørfirmaet (NIRAS) har regnet på fordele fremadrettet for både Rye Kraftvarmeværk og Ry Varmeværk ved at ledningsforbinde de 2 varmeværker, slå driften sammen og fusionere de 2 varmeselskaber.

Den anbefaling har begge de 2 bestyrelser (med enstemmig opbakning) valgt at gå videre med - selvfølgelig med sagkyndig bistand fra henholdsvis revisorselskabet (Deloitte) og advokatselskabet (Energi & Miljø).

På et nyligt møde mellem Rye Kraftvarmeværk og Ry Varmeværk, er der indgået en aftale omkring fremtidig fusion, med henblik på at optimere varmeforsyningen i begge byer.

Fusionen er planlagt til at blive gennemført per 1. juli 2023, under forudsætning af behandling og godkendelse på generalforsamlinger i begge andelsselskaber. Udligningsperioden vil ske over ca. 4 år fra fusionstidspunktet og vil blive baseret på en gældsudligning mellem andelshaverne i de 2 selskaber.

De overordnede mål er at frigøre Gl. Rye fra afhængighed af naturgas og skabe en grøn omstilling af varmeforsyningen, samt samtidig opnå bedre varmeforsyningssikkerhed i både Ry og Gl. Rye, til en fortsat konkurrencedygtig pris.

Spørgsmål til ovenstående kan rejses til:

Jan K. B. Pedersen
fmd Ry Varmeværk
e-mail: jan.k.b.pedersen@gmail.com
Telf.: 40 31 69 88