Ry Varmeværk igangsætter næste trin i udviklingsstrategien

17. juni 2020

Ry Varmeværk igangsætter næste trin i udviklingsstrategien


Ry Varmeværk A.m.b.a. har, som et led i strategiudviklingen, besluttet at lukke de to centraler på Brunhøjvej og Møllevej og flytte de eksisterende nødlastkedler til den nyetablerede bygning (værk 2) på adressen Bakkelyvej 3, her i Ry.

Der skal i alt investeres ca. 15 mio. kr. Investeringen fordeler sig på en 580 m² kedel-, lager- og kontorbygning, som skal huse nødkedlerne fra både centralen på Møllevej og centralen på Brunhøjvej.
Der skal samtidig etableres en pumpestation udfor tandklinikken ved Mølleskolen. Pumpestationen skal sende det afkølede returfjernvarmevand tilbage til Bakkelyvej.

Derudover skal ledningsnettet (transmissionsledninger) ændres i forbindelse med lukningen af værkerne ved Møllevej og Brunhøjvej, så den fremtidige varmeforsyning kun kommer fra Bakkelyværket.

Hele dette trin forventes at blive afsluttes med udgangen af september 2020, hvor vi forventer at flytningen af nødlastkedlerne og ændringerne i ledningsnettet er afsluttet medio august 2020.

I perioden frem til august 2020 vil der ske en del synlige aktiviteter omkring vores varmeværker og forskellige steder på ledningsnettet, med gravemaskiner, blokvogne, kraner etc. Den mest synlige aktivitet vil være, når de 2 rødlige skorstene på varmeværket på Brunhøjvej bliver fjernet.
I vil også opleve perioder med manglende varme og varmtvand, som vi efter bedste evne forsøger at gøre så korte som muligt. Vi vil informere om dette via aviserne, men I kan med fordel følge informationerne på vores hjemmeside www.Ryvarme.dk, hvor vi varsler alle udfald.

Varmecentralerne er blevet solgt og spørgsmål om fremtidig anvendelse, bedes rettes til de nye ejere.

Yderligere information kan findes på hjemmesiden og vi kan altid kontaktes på tlf.

God sommer ønskes I alle af Ry Varmeværk.