VIGTIG INFORMATION VEDR. FUSIONEN

12. januar 2024

– HERUNDER GRAVEARBEJDET I GL. RYE!

Arbejdet med at etablere fjernvarmeledning mellem Ry og Gl. Rye holder tidsplanen. Dermed er det fortsat målet at færdiggøre arbejdet i løbet af maj. Dog kan vejr og vind komme til at spille en rolle og besværliggøre processen undervejs. Det vil Ry Varmeværk i givet fald orientere om på Facebook og her på siden.

SKILTNING

Der har været utilfredshed med skiltningen og den øvrige information omkring gravearbejdet på Emborgvej i Gl. Rye. Ry Varmeværk har holdt byggemøde med entreprenøren, og det står nu klart, at der er sket en menneskelig fejl. Entreprenøren har beklageligvis overset, at der jf. gravetilladelsen fra Skanderborg Kommune skulle have været skiltet senest otte dage inden påbegyndt gravearbejde og afspærring. Entreprenøren undskylder mange gange for fejlen og for de gener, det har medført.

Som følge af det ærgerlige forløb er det aftalt, at NIRAS, som er rådgiver på anlægsarbejdet, på baggrund af oplysninger fra entreprenøren vil holde borgerne i Gl. Rye orienteret via Facebook-gruppen ”Gl. Rye”.

Udover denne mere generelle information vil berørte beboere/husejere få personlig besked, når der skal graves ud for deres gadedør – med de gener, som dette potentielt måtte medføre.

HERUDOVER KAN VI AKTUELT OPLYSE FØLGENDE:

  • Varmeforbruget for perioden 1/7 til 31/12-23 bliver opgjort i skrivende stund, og man kan se sit forbrug på appen e|Forsyning (kan downloades og installeres på både Android- og iOS-telefoner).
  • Første aconto-rate bliver opkrævet via regning, som gerne skulle komme pr. post i uge 4 til betaling den 5. februar. Den første regning skal betales manuelt og herefter oprettes på betalingsservice via egen bank/netbank.
  • Aconto-raterne skal fremover indbetales hver fjerde måned i stedet for hver måned.

Fremover vil forbrugerne i Gl. Rye blive fuldt integreret i Ry Varmeværks informationssystem, hvorefter det også bliver muligt at få løbende information via SMS.

Kontakt Ry Varmeværk på tlf. 86 89 13 65 eller post@ryvarme.dk , hvis du har problemer eller spørgsmål vedr. anlægsarbejdet, varme eller varmeregninger – herunder ny adgang til e|Forsyning.

//